xxxxxxx

vách ngăn vệ sinh nhà máy

Vì sao ASEA DAERYUN sử dụng vách ngăn vệ sinh chịu nước TOKY?

ASEA DAERYUN là trạm dừng chân tiếp theo của TOKY trên chặng đường mang hiện đại hóa nhà vệ sinh bằng vách ngăn. TOKY thi công hoàn thiện vách ngăn vệ sinh nhà máy ASEA DAERYUN vào ngày 11/09/2019 và được chủ đầu tư đánh giá cao. Dự án vách ngăn vệ sinh ASEA DAERYUN Hạng mục thi .. read more

16
Sep
Comments Off on Vì sao ASEA DAERYUN sử dụng vách ngăn vệ sinh chịu nước TOKY?

Vách ngăn vệ sinh tại nhà máy Nitori Quang Minh

Tiếp tục hạng mục vách ngăn vệ sinh tại khu công nghiệp, TOKY thực hiện dự án vách vệ sinh tại nhà máy Nitori, Hà Nội. Công trình có khối lượng 200 m2 được thi công hoàn thiện và bàn giao cho chủ đầu tư vào ngày 28/08/2019. Dự án vách vệ sinh Nhà máy .. read more